top of page

Polityka prywatności Ecco Moss

Ta obawa dotycząca poufności jest podzielona zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” i innymi aktami normatywnymi ukraińskiego ustawodawstwa, które regulują zapisy prawne dotyczące gromadzenia, przetwarzania, przechowywania m. danin osobistych, a także prawa do aby obywatele nie byli przekazywani w specjalnym urzędzie życia prawa do wyrażania siebie.

Sklep internetowy „Ecco Moss”, mając na uwadze rozwój wzajemnych relacji z Klientami, znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa swoich danych osobowych, mając na uwadze jak największą liczbę ewentualnych strat i nieporozumień, przygotował niniejszy artykuł w trosce o zachowanie poufności (polityka prywatności) , po którym następuje tekst – „Polityka Prywatności Internetu – strona sklepu internetowego https://eccomoss.com, po którym następuje tekst – strona internetowa. Bądź miły i przeczytaj tę stronę z szacunkiem. Informacje na nim zawarte są dla Ciebie ważne, podobnie jak dla strony Koristuvach.

1. ZNACZENIE POJĘĆ

1.1 W niniejszej Polityce Prywatności stosowane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja stroną sklepu internetowego (zwana dalej Administracją strony)” – zaktualizowano oprogramowanie do zarządzania witryną, które będzie działać pod nazwą sklepu internetowego „Ecco Moss” w celu organizacji przetwarzania danych osobowych, a także jako cel przetwarzania danych osobowych, przechowywanie danych osobowych, Obejmuje to przetwarzanie, działania i operacje, które dotyczą danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” to wszelkie informacje przekazywane bezpośrednio lub pośrednio osobie lub osobie fizycznej (przedmiocie danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – czynność (operacja) albo zbiór działań (operacji), dokonujący się z wykorzystaniem lub bez użycia zautomatyzowanych metod przetwarzania danych osobowych, obejmujący zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, utrwalanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmiana), przepadek, vikoristannya, przeniesienie (rozbudowa, przeniesienie, dostęp), odizolowanie, zablokowanie, usunięcie, pozbawienie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” obowiązuje Administratora lub każdą inną osobę, która odmówiła dostępu do danych osobowych, aby zapobiec ich ujawnieniu bez podmiotu danych osobowych lub uwidocznienia innej zawartej w nich informacji prawnej.

1.1.5. „Koristuvach strony internetowej sklepu internetowego „Ecco Moss” to osoba, która ma dostęp do Strony za pośrednictwem Internetu i vikorist Strony sklepu internetowego.

1.1.6. „Cookies” to niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient WWW lub przeglądarka internetowa niezwłocznie wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTP, próbując otworzyć stronę powiązanej witryny.

1.1.7. Adresy IP to unikalna sieć adresów hostów w sieci komputerowej oparta na protokole IP.

2. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

2.1. Sprawdzając witrynę lub kupując towary, proponując na stronie, a także wskazując niezbędne składniki odżywcze w kwestionariuszu podczas rejestracji i/lub dokonywania zakupu, kupujący potwierdza, że ​​pozwala na odnowienie dla niego sklepu internetowego „Ecco Moss” do przetwarzania osobistych hołdów, a także - ekspozycja w pełnym wymiarze godzin.

2.2. Koristuvach przekazuje swoją korzyść Administracji strony w celu przetwarzania wyodrębnionych informacji, w tym gromadzenia, systematyzacji, gromadzenia, zapisywania, wyjaśniania (aktualizowania, poprawiania), weryfikacji, rozpowszechniania, usuwania, blokowania, wyczerpywania danych osobowych wprowadzonych w kwestionariuszu, ze sposobem wprowadzania danych, bezpośrednią bazą danych uczestników, zgromadzonymi informacjami statystycznymi, prowadzeniem badań marketingowych, a także bieżącą interakcją z klientem, w tym poprzez komunikację elektryczną, w tym powiadomienia SMS i arkusze elektroniczne, aż po takie kliknięcie.

2.3. Koristuvach potwierdza swoją korzyść wynikającą z faktu, że Administracja Strony ma prawo do interakcji z Koristuvach poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów za pośrednictwem różnych środków komunikacji, w tym między innymi: przesyłek pocztowych, poczty elektronicznej, sieci internetowej i in.

2.4. Dane osobowe, które można przetwarzać na mocy niniejszej Polityki prywatności, obejmują między innymi następujące informacje:

2.4.1. PIB Koristuvacha;

2.4.2. numer telefonu kontaktowego Koristuvac;

2.4.3. adres poczty elektronicznej (e-mail);

2.4.4. adresy dostawy Produktu;

2.4.5. miejsce zamieszkania Koristuvacha.

3. CEL ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Koristuvach są udostępniane sklepowi internetowemu „Ecco Moss” w następujących celach:

3.1.1. Identyfikacja kupującego zarejestrowanego na stronie sklepu internetowego w celu sformalizowania umowy i (lub) umowy kupna-sprzedaży towarów na odległość ze sklepu internetowego „Ecco Moss”.

3.1.2. zapewnienie Koristuvachevowi skutecznej obsługi klienta;

3.1.3. świadczenie spersonalizowanych Usług Koristuvacheva;

3.1.4. komunikacja z Koristuvach, w tym kierowanie powiadomieniami, żądaniami i informacjami dotyczącymi korzystania z Usług, świadczenia usług, a także przetwarzanie żądań i wniosków od Koristuvach;

3.1.5. doskonalenie zakresu Usług, dostępność ich zamienników, rozwój nowych Usług

bottom of page